آخرین اخبار و اطلاعیه ها

چهلمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان در روز چهارشنبه مورخ 8-5-99
1399-06-11 11:06:01

چهلمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان در روز چهارشنبه مورخ 8/5/99 راس ساعت 10 به صورت مجازی تشکیل گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی مجازی معرفی سامانه آزمون دانشگاه سمنان با همکاری مشترک مدیریت فناوری اطلاعا ت و ارتباطات ویزه مراکز آموزش عالی استان سمنان در مورخ 4-4-99
1399-04-21 08:47:15

سامانه آزمون یکی از تولیدات نرم افزارهای دانشگاه سمنان جهت برگزاری امتحانات غیرحضوری می باشد. با توجه به استفاده موفق این سامانه در آزمون های داخلی دانشگاه، امکانات و استاندارد های لازم را برای برگزاری مطلوب امتحانات فراهم نموده است به همین منظور هیات ناتک استان سمنان با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مجازی ویژه مراکز آموزش عالی استان سمنان در روز چهارشنبه مورخ 4-4-99 نمود.

حضور دبیر هیات ناتک استان سمنان در دومین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در مورخ 25-2-99
1399-03-26 10:07:43

با توجه به عضویت دبیر هیات ناتک استان در شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در دومین جلسه شورای مذکور که در مورخ 25-2-99 در محل سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تشکیل گردید، شرکت نمودند

سی و نهمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان در مورخ 23-2-99
1399-03-26 09:45:32

سی و نهمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان در روز سه شنبه مورخ 23/2/99 راس ساعت 11 به صورت مجازی با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید.

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی آموزش عالي استان سمنان د مورخ 16-2-99
1399-03-26 09:43:18

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی آموزش عالي استان سمنان در روز سه شنبه مورخ 16/2/99 راس ساعت 10 به صورت مجازی با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید.

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای در مورخ 27-1-99
1399-02-10 13:09:44

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان راس ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 27-1-99 به صورت مجازی با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید.

جلسه کارگروه دانشگاه های دولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه اجرایی (دانشگاه فرهنگیان و ...) در مورخ 98/12/11
1399-02-10 12:35:19

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های دولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان و ....) آموزش عالی استان سمنان راس ساعت 12 بعدر ازظهر روز یکشنبه مورخ 11-12-98 در تالار بزرگمهر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان تشکیل گردید.