آخرین اخبار و اطلاعیه ها

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی د رمورخ 6-12-98
1399-02-10 12:30:11

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی استان سمنان در تالار بزرگمهر ساختمان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه راس ساعت 15 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/12/6 تشکیل گردید

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور در مورخ 5-12-98
1399-02-10 12:30:58

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز و واحد های دانشگاه پیام نور استان سمنان در تالار بزرگمهر ساختمان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه راس ساعت 15بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 98/12/5 تشکیل گردید.

برگزاری سی و هفتمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان
1398-11-12 11:19:01

سی و هفتمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان (اولین جلسه از دور پنجم هیات ناتک استان سمنان) در مورخ 29-10-98 در سالن جلسات دانشگاه فرهنگیان پردس الزهراء راس ساعت 15 عصر تشكيل شد.

سخنرانی دبیر هیات ناتک استان سمنان در نشست مشترک دبیران استانی هیات ناتک و مسئولین دانشگاه فنی و حرفه ای کشور
1398-10-28 09:58:29

به منظور بررسی مسائل، مشکلات و چالش های دانشگاه فنی و حرفه ای، نشست یک روزه مشترک بین مسئولین دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، مرکز ناتک عتف و دبیران هیات ناتک استانی در تاریخ 3/10/98 در شهر مقدس مشهد به میزبانی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار گردید. در این نشست مدل تدوین شده نظارت و ارزیابی دانشگاه های
 فنی و حرفه ای و نتایج اولیه اجرای آن ارائه گردید.

برگزاری سی و ششمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان
1398-10-28 09:58:25

سی و ششمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان در تالار بزرگمهر ساختمان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان در مورخ 19-9-98 راس ساعت 15 در دانشگاه سمنان تشكيل شد.

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی آموزش عالي استان سمنان
1398-10-28 09:58:23

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی آموزش عالي استان سمنان با حضور دبیر ناتک استان، دبیر کارگروه و اعضای کارگروه مذکور در سالن جلسات پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 10/9/98  تشکیل گردید.

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان
1398-10-28 09:58:21

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان با حضور دبیر ناتک استان، دبیرکارگروه مذکور، اعضای کارگروه و نمایند دانشگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان راس ساعت 14 بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 18-8-98 در سالن جلسات پردیس علوم و فناوری های دانشگاه سمنان تشکیل گردید.

نشست مشترک دبیران هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان‌های سمنان و خراسان رضوی
1398-07-22 10:42:37

با هدف تبادل نظر و تشریک تجارب نشست مشترکی بین هیات ناتک استان خراسان رضوی و استان سمنان در روزهای سه شنه و چهارشنبه مورخ 9-7-98 و 10-7-98 در محل دبیرخانه ناتک خراسان رضوی با حضور دبیر و کارشناسان هر دو هیات برگزار شد.