تماس با ما


شماره تماس دبیر هیات ناتک استان :
02331535433
فکس دبیر هیات ناتک استان :
02331539533
ایمیل دبیر هیات ناتک استان :
dabir-natak@semnan.ac.ir
شماره تماس کارشناس هیات ناتک استان :
02331535432
ایمیل کارشناس هیات ناتک استان :
kharshnas-natak@semnan.ac.ir
آدرس :

سمنان- میدان سعدی نبش بلوار مولوی- پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه سمنان


ساعت مراجعه حضوری :
با توجه به انجام بازدیدهای دوره ای توسط هیات ناتک استان لطفا جهت مراجعه حضوری از قبل هماهنگ فرمایید