بازگشت جلسه کارگروه دانشگاه های دولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه اجرایی (دانشگاه فرهنگیان و ...) در مورخ 98/12/11


جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های دولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان و ....) آموزش عالی استان سمنان راس ساعت 12 بعدر ازظهر روز یکشنبه مورخ 11-12-98 در تالار بزرگمهر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان تشکیل گردید. پس از بحث و بررسی های لازم مصوبات جلسه مذکور جهت اتخاذ تصمیم نهایی به جلسه استانی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان ارسال گردید.1399-02-10 12:35:19


پیوست: ندارد