بازگشت برگزاری سی و هشتمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان درمورخ 3-2-99


سی و هشتمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان که برگزاری آن ابتدا در تاریخ 14-12-98 هماهنگ شده بود اما به دليل رعايت توصيه هاي بهداشتي در پيشگيري و مبارزه با شيوع ويروس كرونا لغو گردید به صورت مجازی در تاریخ 3-2-99 با حضور کلیه اعضاء تشكيل شد. این جلسه با پشتیبانی مدیریت فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای دانشگاه سمنان برگزار گردید. در این جلسه با توجه به گزارش های تهیه شده در بازدید میدانی تیم های نظارت و ارزیابی از زیر نظام دانشگاه دولتی و دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی( دانشگاه فرهنگیان و ....)، زیر نظام دانشگاه پیام نور، زیر نظام دانشگاه فنی و حرفه ای و زیر نظام دانشگاه جامع علمی کاربردی و با عنایت به نتایج بررسی تخصصی این گزارش ها در جلسات کارگروه های ذیربط، هیات استانی پس از بحث و بررسی تصمیمات متقتضی را اتخاذ نمود.

در قسمت پایانی جلسه در خصوص چالش ها و راهکارهای مربوط به  نحوه برگزاری کلاس های آموزشی و سایر وظایف دانشگاهی در شرایط شیوع ویروس کرونا در زیرنظام های آموزش عالی استان بحث های مفید و تبادل تجربیات صورت گرفت. 1399-02-10 13:11:08


پیوست: ندارد