بازگشت حضور دبیر هیات ناتک استان سمنان در دومین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در مورخ 25-2-99


در این جلسه با توجه به شیوع ویروس کرونا در خصوص  برگزاری  و سلامت امتحانات در مراکز علمی کاربردی استان  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.1399-03-26 10:07:43


پیوست: ندارد