بازگشت چهلمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان در روز چهارشنبه مورخ 8-5-99


چهلمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان در روز چهارشنبه مورخ 8-5-99 راس ساعت 10 به صورت مجازی تشکیل گردید. دستور کار اصلی این جلسه برنامه ریزی برای بهبود و توسعه آموزش غیرحضوری بر بستر شبکه های الکترونیکی در زیرنظام های آموزش عالی استان سمنان با توجه به تدوام بيماري كوويد 19 برای سال تحصيلي آينده 1400-1399 قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع و جهت مشاركت جمعي و ايجاد هم افزايي نسبت به هر نوع كمك براي توانمندسازي ديگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي علاوه بر اعضای هیات ناتک استان، معاونین محترم مرکز ناتک عتف (جناب آقای دکتر نیستانی و جناب آقای دکتر صفری)، معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه های صنعتی شاهرود و دامغان و روسای کلیه زیر نظام های آموزش عالی استان و سرپرستان / روسای موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی در جلسه حضور به هم رساندند.

رئیس محترم هیات ناتک استان جناب آقای دکتر مسعود نصیری زرندی ضمن خوش آمد گویی به اعضاء حاضر و مسئولین محترم مرکز ناتک از زحمات و تلاش های صورت گرفته توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در برگزاری کلاس های آموزشی دانشجویان به صورت مجازی با توجه به شیوع بیماری کووید 19 تشکر و قدردانی نمودند. ایشان در ادامه بیان داشتند با توجه گستردگی و پراکندگی موسسات آموزش عالی استان از نظر جغرافیایی که در استان وجود دارد در برگزاری آموزش الکترونیک توسط موسسات آموزش عالی استان استفاده از تجربیات و مشارکت جمعی دانشگاه ها و استفاده از ظرفیت دانشگاه های دولتی که از زیرساخت های مناسب و خوبی برخوردار می باشند می تواند کمک موثری به بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه ها نماید
1399-06-11 11:06:01


پیوست: ندارد